Draagvlak creëren is mensenwerk

Nieuwe plannen, nieuwe ambities. Hoe gaat u ambities realiseren? Dat is voor iedereen verschillend. Er is echter één component die voor elke onderneming geldt: ambities worden gerealiseerd als er intern voldoende draagvlak is. We maken dat elke keer mee in onze herpositioneringsprojecten. Daarom besteden we hier veel aandacht aan en hebben het verankerd binnen onze BrandMaster methodiek.

Hoe helpt DimCoppen u draagvlak te bouwen?

  1. Als we starten met een herpositionering formeren we een team. Mensen die ervan overtuigd zijn dat verandering noodzakelijk is. Denkers en doeners van meerdere disciplines. Niet alleen marketing of communicatie ook directie, verkoop, productie, R&D, HRM en servicedienst geven waardevolle input en zijn cruciale schakels in de vervolgstappen.
  2. Vanaf hier gaan we samen met de teamleden de hele organisatie overtuigen van de noodzaak om het bedrijf te herpositioneren. We gaan meteen bedrijfsbreed communiceren wát we gaan doen en waarom.
  3. We stellen met de teamleden een einddoel op. Dat einddoel is een nieuwe positionering, maar wat houdt dat precies in? Een nieuw logo en slogan? Een nieuwe communicatiecampagne? Nieuwe product- of dienstconcepten? Nieuwe verkoopkanalen? Of een combinatie? Het einddoel omschrijven we helder en duidelijk. We weten dus precies waar we naartoe werken.
  4. DimCoppen helpt de teamleden in hun functie als ambassadeurs van het project. Zij krijgen de eer om periodiek resultaten met hun collega’s te delen. De feedback die daarop komt is een mooie graadmeter voor de sterkte van het draagvlak.
  5. Als we deeldoelen realiseren, vieren we dat. Gebak creëert draagvlak! Bij het behalen van het einddoel wordt iedereen betrokken en evalueren we de bijdrage van iedereen.
  6. De verankering van de nieuwe positionering zit natuurlijk in beleidsdocumenten en nieuwe bedrijfsprocessen. Maar de verankering zit vooral in de mensen. Zij bewaken en monitoren het nieuwe gedachtengoed. In deze fase voert DimCoppen een coachende rol en geven we suggesties voor het evolueren van uw merk. Want ook een merk is mensenwerk.

Wilt u meer weten over merkpositioneringen en hoe DimCoppen dat aanpakt?