Crisiscommunicatie &-management

Crisismanagement: laat een incident geen catastrofe worden

Een bedrijfsongeval, een product dat gevaar voor de gezondheid blijkt op te leveren, of publicitaire tegenwind. Elke organisatie kan te maken krijgen met een crisis. Het gevolg is vaak een ernstige verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Erger nog is de schade aan uw zorgvuldig opgebouwde reputatie. In het slechtste geval komt zelfs de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Alleen snel en adequaat reageren kan de impact beperken.

Crisiscommunicatie & Crisismanagement

Hou de regie in handen

Organisaties zijn tegenwoordig kwetsbaarder voor slechte publiciteit dan in het verleden. Media richten zich maar al te gretig op incidenten. En op Facebook en Twitter wakkert een vuurtje snel aan tot een uitslaande brand. Laat u de (sociale) media de regie nemen, en hoopt u op een goede afloop? Dan raakt u de controle kwijt en wordt een incident al snel een regelrechte ramp. Valt uw organisatie niets te verwijten? Dat is goed nieuws voor uw verzekeraar. Maar voor uw imago maakt het vaak niet veel uit of de aantijgingen terecht zijn of niet. Zeker als u niet of ongeloofwaardig reageert. Dan maken media en publiek hun eigen verhaal.

Reageer via uw eigen kanalen

Regisseer dus uw eigen reactie, en communiceer eerst via uw eigen kanalen. Niet met ontwijkende of nietszeggende verklaringen, maar met een inhoudelijke reactie die handelingsperspectief biedt. Laat in elk geval meteen weten dat u de ernst van zaak inziet en bezig bent met een oplossing. Social media-gebruikers verwachten binnen 10 minuten een statement. Daarin hoeft heus niet meteen de lucht te worden geklaard. Maar geef aan dat u de zaak serieus neemt en dat u het publiek op de hoogte houdt.

Op maat gesneden crisismanagementplan.


Zorg dat u bij een crisis de controle houdt. Dat begint door van tevoren stil te staan bij scenario’s die tot imagoschade kunnen leiden. Wij helpen u daarbij door het ontwikkelen van een doelgericht en op maat gesneden crisismanagementplan met daarin aandacht voor de inrichting van een BedrijfsNoodOrganisatie (BNO), het organiseren van oefeningen, mediatraining en woordvoerderschap richting pers. Nadat we goede afspraken gemaakt hebben, staan we 24/7 ter beschikking om actief ter zijde te staan. 

Voor Chemelot doen wij dit al 5 jaar. We werken aan de organisatie van en nemen meerdere keren per jaar deel aan scenario-oefeningen. En onze medewerkers zijn oproepbaar tijdens incidenten. Zij draaien bij toerbeurt 24/7 wachtdienst en dienen bij calamiteiten binnen 30 minuten in het Alert & Care Centre van Chemelot te zijn. We hebben contacten met voorlichters van de brandweer, de Veiligheidsregio’s en bij Grip 2 en hoger ook met RBT- en ROT-medewerkers.

Neem contact op