Marketingstrategie

Zet het potentieel van uw organisatie optimaal in om uw doelstellingen te behalen. Met een combinatie van strategie en creativiteit leggen we de basis voor duurzaam verkoopsucces. 

Marketingstrategie

Marketingstrategie: de behoeften van de klant als basis van uw succes

De kwaliteit van een marketingplan heeft niets te maken met het aantal hippe buzz-woorden dat erin staat. Wel met de effectiviteit waarmee het uw organisatie in staat stelt producten of diensten te verkopen en winst te maken. Succesvolle marketing laat de hele organisatie draaien rond de behoeften van de klant.  

Oude marketingmodellen verliezen aan kracht

In theorie is marketing simpel. Via aansprekende promotie attendeert u uw klant op producten of diensten, waarvan u weet dat hij die graag wil hebben. En die uiteraard verkrijgbaar zijn tegen een prijs die uw klant ervoor over heeft, op een plek waar hij graag komt. Juist: de 4 P's, product, prijs, plaats en promotie. Maar de praktijk is weerbarstiger, en de oude modellen verliezen aan kracht.

Marketing richtte zich traditioneel vaak vooral op merkbekendheid, in de veronderstelling dat de verkooptrechter vervolgens vanzelf zijn werk doet. Maar tegenwoordig leidt merkbekendheid vooral tot zoekgedrag op internet. Waar uw concurrenten uw klanten feilloos weten te vinden via retargeting. Marketing in de 21e eeuw vraagt om een slimmere en meer dynamische strategie om uw merk te managen en klanten tot aankopen te verleiden.

Waarde creëren

In het digitale tijdperk is het niet meer voldoende om de aandacht van uw doelgroepen te trekken. De aandacht vasthouden: dáár gaat het om. De activiteiten van eigentijdse marketeers verschuiven dan ook steeds meer van boodschappen zenden naar het faciliteren en stimuleren van voortdurende interactie. De uitdaging is om meer uit te wisselen dan goederen, diensten en geld. Succesvolle merken delen ook een set van uitgesproken waarden met hun doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld een behoefte aan onafhankelijkheid en eigenzinnigheid, of juist geborgenheid en veiligheid. Laat zien wat u drijft!

Ambitieuze marketingplannen, maar wel realistisch

De marketingspecialisten van DimCoppen ontwikkelt een marketingstrategie die het potentieel in uw organisatie optimaal weet in te zetten om uw doelstellingen te behalen. Maar eerst zorgen we dat de feiten boven tafel komen. Met een grondige analyse van uw organisatie, de markt, doelgroepen en de concurrentie. Vervolgens leggen we met een combinatie van een effectieve strategie en creatieve concepten de basis voor duurzaam verkoopsucces. Met ambitieuze maar realistische plannen die passen binnen uw organisatorische en bedrijfseconomische kaders. 

BrandMaster, onze beproefde branding-methode

Bij het ontwikkelen van een marketingstrategie gaan we te werk op basis van BrandMaster, onze unieke en beproefde branding-methode. Daarmee benaderen we uw marketingvraagstuk in samenhang met alle andere bedrijfsactiviteiten en -communicatie. Maximale impact verzekerd!

 

Neem contact op