Merkpositionering

In het dagelijkse informatiebombardement blijven alleen de sterkste merken overeind. Merken met een onderscheidende en geloofwaardige merkpositionering krijgen meer aandacht, meer waardering en meer klanten.

Merkpositionering

Merkpositionering: geef uw merk een unieke positie in de markt

Uw merk positioneren betekent anders zijn dan de andere merken. Dat houdt dus in: keuzes maken. Maar wat maakt uw merk uniek? En welk onderscheidend voordeel biedt u uw klanten? Als uw merkpositionering niet is geworteld in de identiteit van uw organisatie, maakt u zichzelf ongeloofwaardig. Om merkvoorkeur te creëren moet een merkpositionering een stevige basis hebben in de strategie van de organisatie en haar competenties en ambities. Een merkpositionering die niet strookt met datgene waar uw organisatie echt in uitblinkt, schept verwarring, komt onoprecht over en is niet toekomstbestendig. In het positioneringtraject vinden we samen de unieke positie van uw merk.

Op zoek naar de kern van uw merk

We gaan de kern vinden van uw organisatie, en vertalen die naar behoeften van de eindgebruiker. De basis is een grondige analyse van uw kerncompetenties, de organisatiecultuur en de waarden van uw medewerkers. Maar uw bedrijf opereert natuurlijk niet in een vacuüm. Daarom kijken we ook naar de externe context van uw merk: de concurrentie, de doelgroepen en relevante trends en ontwikkelingen. Wat maakt uw merk onderscheidend en verleidelijk in dit dynamische krachtenveld? 

Een merkpositionering geeft focus

Het resultaat van de analyse is een kernachtig geformuleerd positioneringstatement. Een uniek en onderscheidend grondconcept dat uitdrukking geeft aan de kerneigenschappen van uw merk en het relevante concurrentievoordeel. Het is wat u drijft bij het ontwikkelen van producten en diensten. Wat uw medewerkers trots maakt op hun werk, en wat uw klanten overtuigt om voor uw merk te kiezen. Geen lang verhaal, maar een scherp geformuleerde, krachtige bewering die richting geeft aan alle beleidsbeslissingen. Het positioneringstatement voor uw merk verankert de belangrijkste merkwaarden in alle uitingsvormen van uw organisatie. Van visitekaartjes tot productontwerp.

360º Branding: naar alle kanten een consistente merkpositionering uitdragen

Een voorbeeld: Neem een automerk dat in zijn merkpositionering kiest voor het concept veiligheid. Het bedrijf zal zich daardoor laten leiden in alle bedrijfsfuncties. De keuze voor veiligheid blijkt dus niet alleen uit de slogan. Maar ook uit de productontwikkeling (met bijvoorbeeld collision warning-systemen), design (robuust) en interne werkprocessen (met goede veiligheidsprotocollen voor de eigen medewerkers). 
Voorbeeld twee: Een verzekeraar die zich wil positioneren als 'glashelder' zal veel aandacht besteden aan de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden.

Wij helpen u graag focussen, en begeleiden u vervolgens om uw merkpositionering360º door te voeren. 

Inspiratieboek aanvragen