Verandermanagement

Verschuivingen in de markt, nieuwe technologie, teruglopende resultaten of een nieuwe positionering? Er is altijd wel een reden om te veranderen. Maar lang niet alle verandertrajecten leveren het beoogde resultaat op. Of het nu gaat om veranderingen in processen, beleid of strategie: als het team niet mee verandert, blijft alles bij het oude. Veranderen is immers mensenwerk. 

Verandermanagement: een nieuwe koers met iedereen aan boord

U weet waar u heen wil. En u bent ervan overtuigd dat de nieuwe richting uw organisatie sterk zal maken voor de toekomst. Daar horen nieuwe processen bij, nieuwe systemen en misschien ook een andere organisatiestructuur. Maar uiteindelijk vindt verandering plaats op het niveau van de individuele medewerker. Hoe krijgt u de handen op elkaar voor uw veranderplannen? Hoe houdt u uw team gemotiveerd in veranderende omstandigheden? En hoe voorkomt u dat uw mensen de hakken in het zand zetten?

Zorg dat uw visie gedeeld wordt

Loskomen uit een vertrouwde situatie roept altijd weerstand op. Zorg dus voor duidelijkheid naar interne en externe doelgroepen. Laat zien dat de veranderplannen noodzakelijk zijn en hoe u van plan bent de nieuwe situatie te gaan realiseren. Om de transformatie te kunnen omarmen hebben uw collega's een helder beeld nodig van het doel, en waarom dat wenselijk is voor de organisatie en voor henzelf. En vooral: het vertrouwen dat het gaat lukken. De coaches van DimCoppen Marketing hebben veel ervaring met het ondersteunen bij veranderingstrajecten. Wij zorgen voor de aansturing en begeleiding die nodig is om de overgang naar een nieuwe situatie soepel te laten verlopen. En bovendien om de transformatie zodanig te verankeren dat de verandering blijvende voordelen oplevert.

Motivatie en inspiratie: hebben uw medewerkers er nog zin in?

Blijft de gedrevenheid en klantgerichtheid van uw team achter bij uw merkbelofte? De ervaren consultants van DimCoppen weten wat ervoor nodig is om uw collega's (opnieuw) te motiveren en te inspireren. We geven u de tools in handen om uw mensen (weer) het gevoel te geven uitgedaagd en gewaardeerd te worden. Samen met u bekijken we welke taken het beste aansluiten bij de capaciteiten, kwaliteiten en wensen van uw medewerkers. Want medewerkers die trots zijn op hun baan en hun organisatie dragen dat overtuigend uit naar de buitenwereld. Dat zijn je beste ambassadeurs!

Neem contact op