Proteion

In Nederland stijgt de vraag naar intensievere (en langdurige) ouderenzorg. Tegelijkertijd is er onvoldoende gekwalificeerd personeel.