Op zoek naar een sparringpartner voor marketing en communicatie? Of wil je de positionering goed onder de loep nemen?

Laat ons weten hoe wij jou mogen helpen!

Changemanagement

Verander je bedrijf. Begin bij je personeel.

Verschuivingen in de markt, nieuwe technologieën, teruglopende resultaten of een nieuwe positionering? Er is altijd wel een reden om te veranderen. Maar lang niet alle verandertrajecten leveren het beoogde resultaat op. Of het nu gaat om veranderingen in processen, beleid of strategie: als het team niet mee verandert, blijft alles bij het oude. Veranderen is immers mensenwerk.

Je weet waar je heen wilt. En je bent ervan overtuigd dat die nieuwe richting jouw organisatie toekomstbestendig zal maken. Daar horen nieuwe processen bij, nieuwe systemen en misschien ook een andere organisatiestructuur. Maar uiteindelijk vindt de grootste verandering plaats op het niveau van de individuele medewerker. Hoe krijg je bij iedereen de handen op elkaar voor je veranderplannen? Hoe houd je je team gemotiveerd in veranderende omstandigheden? En hoe voorkom je dat je mensen de hakken in het zand zetten?

Zorg dat je visie gedeeld wordt

Loskomen van een vertrouwde situatie roept altijd weerstand op. Zorg dus voor duidelijkheid naar interne en externe doelgroepen. Laat zien dat de veranderingen noodzakelijk zijn en maak duidelijk hoe je van plan bent de nieuwe situatie te gaan realiseren. Om de transformatie te kunnen omarmen, hebben je collega's een helder doel nodig. Het moet voor hen ook duidelijk zijn waarom de transformatie zo wenselijk is voor de organisatie en voor henzelf. Maar bovenal: iedereen moet het vertrouwen hebben dat het gaat lukken!

DimCoppen heeft veel ervaring in het ondersteunen bij veranderingstrajecten. Wij zorgen voor de aansturing en begeleiding die nodig is om de overgang naar een nieuwe situatie soepel te laten verlopen. Bovendien zorgen we ervoor dat de transformatie zodanig verankert, dat de verandering blijvende voordelen oplevert.

Motivatie en inspiratie: hebben je medewerkers er nog zin in?

Is je team minder gedreven en klantgericht geworden? De ervaren consultants van DimCoppen weten wat ervoor nodig is om je collega's (opnieuw) te motiveren en te inspireren. We geven je de tools in handen om je mensen (weer) het gevoel te geven uitgedaagd en gewaardeerd te worden.

Samen met jou bekijken we welke taken het beste aansluiten bij de capaciteiten, kwaliteiten en wensen van je medewerkers. Want medewerkers die trots zijn op hun baan en hun organisatie dragen dat overtuigend uit naar de buitenwereld. Dat zijn je beste ambassadeurs!

Ik heb er zin in!

Hier wil ik meer over weten.