Op zoek naar een sparringpartner voor marketing en communicatie? Of wil je de positionering goed onder de loep nemen?

Laat ons weten hoe wij jou mogen helpen!

Crisiscommunicatie

Paniek, een crisis!

Heb je met een crisis te maken, dan moet je - behalve de brand blussen - er ook over communiceren.
Maar hoe doe je dat?

Crisiscommunicatie is het verzamelen en verspreiden van informatie die noodzakelijk is om een crisis te doorstaan. Het kan een kleine crisis zijn, maar het kan ook een (grote) brand, terrorisme of een natuurlijke ramp zijn, zoals een tsunami, orkaan of een pandemie.

Crisiscommunicatie bestaat altijd uit drie onderdelen: informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking.

Informatie en betekenis geven

Informatievoorziening is het in kaart brengen van potentiële crises en het uitdenken van scenario’s die zouden kunnen gebeuren. Bij organisaties waar door de aard van de organisatie crises vaker voorkomen, worden voortdurend medewerkers getraind om de crisis aan te pakken.

'Betekenis geven' is het verhelderen of verklaren van de crisis en dat vervolgens in een breder perspectief plaatsen. Het is het maken van de koppeling tussen het duiden van de crisis en de gevoelens die onder de doelgroepen heersen.


De gevolgen van een crisis moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Dat wordt schadebeperking genoemd. Het wordt vaak gezien als het belangrijkste onderdeel van crisismanagement. Natuurlijk zijn er naast de directe financiële gevolgen ook gevolgen voor het imago. Ook die moeten beperkt worden. Des te sterker een merk voor een crisis is, des te beter het zichzelf door een crisis heen kan loodsen. Een sterk merk neerzetten is dus van ongekend belang.

Een sterk merk?

Een sterk merk onderscheidt zichzelf wat betreft de marktpositie en een unieke identiteit. Dat maakt de keuze om voor dat merk te kiezen een stuk makkelijker voor potentiële klanten, maar ook voor potentiële medewerkers en partners. Een sterk merk hoeft ook niet bij iedere uiting van haar communicatie opnieuw keuzes te maken, eenvoudigweg omdat de communicatie automatisch voortvloeit uit de kaders van het merk.

Noodzaak bij crisiscommunicatie

Snel, open en transparant communiceren is van absolute noodzaak bij crisiscommunicatie. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk van tevoren afspraken te maken en scenario’s uit te denken, om continu mensen te trainen en om bijvoorbeeld te werken met wachtdiensten als de aard van de organisatie daarom vraagt.

"Crisis is niet altijd een bedreiging.
Als je het goed aanpakt, kan het zelfs beter voor je organisatie uitpakken."

Download de whitepaper 'Crisiscommunicatie'