Op zoek naar een sparringpartner voor marketing en communicatie? Of wil je de positionering goed onder de loep nemen?

Laat ons weten hoe wij jou mogen helpen!

Smurfit Kappa Roermond Papier

360° branding in de praktijk

Het verhaal van Smurfit Kappa Roermond Papier is niet standaard. Deze papierproducent heeft een eigen verhaal te vertellen. Een aanvulling op het verhaal van Smurfit Kappa Group - de wereldleider in op papier gebaseerde verpakkingen - waar Smurfit Kappa Roermond Papier onderdeel van is. Bij de Roermondse papierproducent begint 360 graden branding met een sterke positionering. In gesprek met Desirée Geraedts, communicatieadviseur bij Smurfit Kappa Roermond Papier.

Deel dit op:

Roermond Papier: meer dan papier maken

Bij Smurfit Kappa Roermond Papier kijken we verder dan alleen naar het produceren van papier. 'Smurfit Kappa Roermond Papier heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan', vertelt Desirée.

'Dat gaat veel verder dan van oud papier, nieuw papier maken. We kijken naar het hele proces en werken constant aan procesverbetering om een zo positief mogelijke voetafdruk achter te laten. Hoe kunnen we ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot verminderen? We voeren jaar na jaar vele kleine en grote energiebesparende maatregelen uit en leveren zo onze bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Ook zetten we reststromen van andere sectoren als grond- of hulpstof in. Omgekeerd hebben we voor onze eigen reststromen nieuwe toepassingen. Hergebruik van reststromen zit in het DNA van ons bedrijf en vormt een integraal en essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Intern én extern en binnen én buiten onze industrie. Een reststroom voor de ene sector is een waardevolle grondstof voor een andere.'

Met de vraagstukken die uit die ambitie voortkomen, is Smurfit Kappa Roermond Papier iedere dag bezig. En iedere dag opnieuw stellen zij zich de vraag: hoe kunnen we, naast het continu produceren van papier, van betekenis zijn voor onze omgeving, onze stakeholders en elkaar?

"DimCoppen heeft onze profilering vertaald naar een krachtige boodschap die spijkers met koppen slaat. De creatieve vertaling maakt het verhaal van Roermond Papier compleet."

- Desireé Geraedts, communicatieadviseur
Start je eigen positioneringstraject hier


Wat is onze unieke positionering?

De vraag waar Smurfit Kappa Roermond Papier bij DimCoppen kwam is: help ons een helder en duidelijker profiel te krijgen voor al onze verschillende stakeholders.

Smurfit Kappa Group heeft al een sterke positionering en zet met marketing, logischerwijs, vooral in op verpakkingen. Als papierproducent zag Roermond Papier de noodzaak om deze positionering nog specifieker te maken voor henzelf als bedrijf dat opereert in de regio.

'We willen een goede buur blijven voor onze omwonenden en een goed imago bij partners hebben in de regio. Daarnaast willen we duidelijkheid scheppen bij potentiële werknemers en bekend staan als aantrekkelijke werkgever. Stakeholders informeren we, maar we moeten er ook voor zorgen dat ze de juiste beleving bij ons bedrijf hebben. Dat ze weten waar we voor gaan en staan door een duidelijk verhaal. Volgens ons was daar een verscherping op de profilering voor nodig.'


Desirée was al begonnen met het beantwoorden van die vraag. Sterker nog: er lag een heleboel voorwerk klaar om mee aan de slag te gaan. 'Als communicatieadviseur is het fijn om te sparren met vakgenoten die ruime kennis en ervaring hebben met dit soort trajecten. Ik was op zoek naar een strategische partner die samen met mij de stap kon zetten om alles wat er lag kritisch te bekijken, de profilering aan te scherpen én deze vertalen naar een concrete boodschap en overkoepelend concept.'

Het positioneringstraject dat volgde was een intensieve samenwerking tussen Smurfit Kappa Roermond Papier en DimCoppen. 'Het resultaat van dat traject past heel goed bij wie we als Smurfit Kappa Roermond Papier zijn', vertelt Desirée. 'Het geeft met name intern richting en invulling aan ons doen. Het geeft houvast. Het strategische traject was ook een bevestiging dat datgene wat ik zelf al had opgesteld in de juiste richting was. Maar DimCoppen heeft het echt concreet en toegespitst gemaakt. Dat is heel fijn. Ook de creatieve vertaling van de positionering is dankzij DimCoppen erg sterk.'

"Een sterk merk heeft draagvlak in alle lagen van de organisatie. En die beleving heeft tijd, aandacht en ruimte nodig."

- Desireé Geraedts, communicatieadviseur
Bouw vandaag nog aan een sterk merk

Smurfit Kappa Roermond Papier: het begint intern

Om iets uit te kunnen dragen, moet je intern beginnen. De positionering begint intern en vanaf daar gaat het ook verder.

Dat ziet Desirée ook: 'Het moet geleefd worden, anders blijven het maar woorden op papier! Een inside-out benadering is dé manier om dat te realiseren. Natuurlijk is de positionering opgesteld vanuit identiteit. Het legt focus op onze sterktes, datgene waar we goed en anders in zijn, dus kan het geen verrassing zijn."

Maar om dit echt tot leven te brengen en daadwerkelijk handen en voeten te geven, hebben we enkele communicatiepijlers opgesteld en verschillende bedrijfsthema's als speerpunten aangemerkt. Deze worden steevast in de kijker gezet. Alles om het wij-gevoel verder te versterken en daarmee ons bedrijf verder te profileren.'

Uiteindelijk zorgt interne doorleving van de positionering ervoor dat het extern wordt opgevangen. Daarnaast is het een fundament voor de externe communicatie. Maar de interne beleving door hele organisatie van een merk is niet van de ene op de andere dag voor elkaar gebokst. 'Het is een lange adem, maar het is het waard', zegt Desirée. 'Een sterk merk heeft draagvlak in alle lagen van de organisatie. En die beleving heeft tijd, aandacht en ruimte nodig.'

Een sterke positionering als werkgever

Een organisatie heeft als werkgever ongelofelijk veel baat bij een sterke positionering. Ook voor Smurfit Kappa Roermond Papier was dat een belangrijke reden om het profiel zo scherp neer te zetten. 'We willen een interessante werkgever zijn en blijven', zegt Desirée.

'Een scherpe positionering draagt bij aan sterke arbeidsmarktcommunicatie. Je weet waar je krachten liggen, hoe je cultuur is. En dus ook welke mensen daarbij wel of niet passen. Het zorgt ervoor dat we ons eigen verhaal kunnen vertellen en meteen daarbij al de juiste doelgroepen kunnen aanspreken. Bij Smurfit Kappa Roermond Papier is in de positionering meteen een vertaalslag naar de arbeidsmarktcommunicatie gemaakt om zo juiste kandidaten aan te trekken.'

"DimCoppen is zowel strategisch als praktisch erg sterk."

- Desireé Geraedts, communicatieadviseur


Samenwerking met DimCoppen

Werken met DimCoppen bevalt erg goed voor Smurfit Kappa Roermond Papier. 'DimCoppen is zowel strategisch als praktisch erg sterk', vertelt Desirée. 'De samenwerking bevalt heel goed. DimCoppen heeft een maatwerktraject gemaakt met oog voor alles wat er al ligt. Bovendien ken ik de mensen met wie ik bij het bureau samenwerk en weten we wat we aan elkaar hebben. Die langdurige relatie die ik zocht, heb ik zeker gevonden. Regelmatig koppel ik met DimCoppen over volgende stappen of over de aanpak van dingen. En dat is heel erg prettig.'

Over Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Roermond Papier is onderdeel van Smurfit Kappa Group. Een wereldleider in ontwerp, productie en levering van op papier gebaseerde verpakkingen. Wereldwijd werken ze met 46.000 mensen over meer dan 350 vestigingen verspreid over 35 landen iedere dag aan innovatieve, klantgerichte en duurzame verpakkingsoplossingen. Roermond Papier maakt papier voor de verwerking van die producten.