Denk je er ook aan om je organisatie te fuseren? Of wil je de positionering goed onder de loep nemen? Wij helpen ook jou graag!

Laat ons weten wat je aan je hoofd hebt.

Opdrachtgever
Leef Kind
Branche
Kinderopvang
Merk bouwen

Positionering
Corporate identity
Introductiecampagne

Leef Kind

Van ieder naar één

2056e780048bb74609b989659ca6c04e0e9be53c

Fusie is niet makkelijk. Voor geen van de betrokken partijen. Fuseren gaat namelijk gepaard met verandering en verandering is voor de meesten van ons lastig. Stichting Kinderopvang Roerstreek en Stichting Kinderopvang Swalmen zochten de samenwerking echter met elkaar op. Ze onderzochten hoe ze die samenwerking nog verder konden doortrekken en vroegen ons om hulp. Het begin van de geboorte van Leef Kind.

Gooi alles op een hoop

Wat verandert er? Wat blijft er zoals het was? Waar twee organisaties een worden, is het van belang te onderzoeken wat de heldere positionering is van de nieuw te vormen organisatie, zonder zomaar alles wat er is op een hoop te gooien. Na een aantal sessies met een groot aantal medewerkers van zowel Stichting Kinderopvang Roerstreek als Stichting Kinderopvang Swalmen, maakten we een analyse die resulteerde in een nieuwe positionering en een merknaam: Leef Kind.

De naam doet ertoe

‘Leef Kind’ is een merknaam die doeltreffend op verschillende manieren ingestoken is en wordt versterkt met de tagline ‘opvangen, volgen, versterken’. De visie van de kinderopvang komt er duidelijk in naar voren: bij Leef Kind groeit het kind, in de ruimste zin van het woord. De pedagogische medewerkers volgen en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling door hen persoonlijk aandacht te geven en door stimulerende activiteiten aan te bieden. Ze inspireren kinderen in het moment te leven en tegelijkertijd ondersteunen ze kinderen tussen 0 tot 12 jaar de vaardigheden te ontwikkelen die in de rest van hun leven van groot belang zijn.

Het Limburgse woord leef wordt bovendien vertaald naar ‘lief’. De naam Leef Kind zorgt voor herkenbaarheid en onderscheid in de markt, maar vooral ook voor samenhorigheidsgevoel in de twee samenwerkende stichtingen.

331feef35338b5ddf98df4e223054887a46753ca

De naam is het begin

Na de positionering en de nieuwe naam, tekenden we ook de visuele identiteit die met Leef Kind gepaard gaat en zetten we de introductiecampagne op. Een naam alleen is nog niet alles. Een fusie moet zodanig communicatief begeleid worden dat ouders, verzorgers en andere partijen met wie Leef Kind werkt het vertrouwen in de organisatie behouden en dat de rust bewaard blijft. De goede reputatie van beider kinderopvangen moest dus intact blijven. Bij dit traject hebben we de nieuwe organisatie ondersteunt en zelfs versterkt.